Comenius

Het Europees platform is het centrum voor internationalisering van het Nederlandse onderwijs, zij helpen (doormiddel van subsidies en e-twinning) het Coornhert lyceum bij het internationaliseren.


Wat is een Comenius – Schoolpartnerschap?
Leerlingen en docenten van minimaal 3 scholen uit minimaal 3 landen werken samen aan een project. Binnen het project vinden er over en weer bezoeken en/of uitwisselingen plaats. De projecten geven leerlingen en docenten in diverse landen de mogelijkheid om samen te werken aan één of meerdere onderwerpen waarvoor wederzijdse belangstelling bestaat.
 
Schoolpartnerschappen helpen zowel leerlinge als docenten bij het verwerven en verbeteren van vaardigheden, niet alleen betreffende het onderwerp of vakgebied waarop het project is gericht, maar ook aangaande teamwork, sociale betrekkingen, planning en het ondernemen van projectactiviteiten en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
 
Deelname aan een partnerschap met scholen uit diverse landen geeft de leerlingen en docenten ook de mogelijkheid om vreemde talen te oefenen en het verhoogt de motivatie voor het leren van een taal.

Coornhert Lyceum

Contact: horizon@coornhert.eu